Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla?

Samotné dimenzovania sú náročné v tom, že treba mať čo najviac informácií o danom objekte. Ten sa rozdeľuje na viaceré celky, teda tie, kde privádzame čerstvý vzduch a kde odvádzame odpadový vzduch.

Intenzita vetrania sa zvyšuje od zimných mesiacov k letným. Ak chceme mať v zimných mesiacoch zdravú klímu v priestore, malo by byť okno otvorené 4 až 6 minút do hodiny. V letnom režime by to malo byť až 30 minút z hodiny.