Ako správne vetrať?

09.03.2024

Existuje niekoľko zásad, ktorých je dobré sa držať, ak chceme správne vetrať v lete aj v zime. Vymeniť vzduch v miestnosti je potrebné nielen pre zníženie koncentrácie CO2, ale aj pre prípadné odstránenie zápachu alebo vodnej pary. Je vhodné vetrať takým spôsobom, aby sa zbytočne nezvýšila spotreba energie na vykurovanie v zime alebo chladenie v lete. Celý objem vzduchu v miestnosti by sa mal vymeniť raz za jednu až dve hodiny.

Správne prirodzené vetranie, teda bez využitia technológie rekuperačných jednotiek, vyžaduje určitý optimálny časový interval otvorenia okna podľa ročného obdobia a vonkajšej teploty vzduchu. Čím je nižšia vonkajšia teplota, tým kratší interval. Zatiaľ čo počas zimných mesiacov je optimum 4 – 6 minút za hodinu, správne vetranie v lete vyžaduje otvorenie okna po dobu 25-30 minút za hodinu.