Pre Firmy - Lokálny zdroj

Špecializujeme sa na komerčné solárne systémy a poskytneme Vám komplexné zastrešenie fotovoltického zariadenia do 120kWp, od návrhu po inštaláciu a doživotnú asistenciu

Čo je dôležité vedieť...??

Okrem samotného návrhu a inštalácie Vášho fotovoltického zariadenia je potrebné realizovať procesy ako:

  • oznamovacia povinnosť voči - ÚRSO nad 11kWp
  • vyplývajúce povinnosti voči - OKTE
  • proces registrácie - Colný úrad nad 10kWp
  • zabezpečenie oslobodenia od spotrebnej dane z Vašej výroby - OKTE