Ako navrhnúť rekuperáciu?

09.03.2024

Samotné dimenzovania sú náročné v tom, že treba mať čo najviac informácií o danom objekte. Ten sa rozdeľuje na viaceré celky, teda tie, kde privádzame čerstvý vzduch a kde odvádzame odpadový vzduch.

Sú aj priestory, ktoré sa priamo nevetrajú, ale vetrajú sa prechodom vzduchu z priestoru, kde privádzame vzduch, do priestoru, kde ho odvádzame.

Pri základnom návrhu sa vychádza z kubatúry priestorov, ktoré sa násobia. Minimálna potreba výmeny vzduchu pre budovu je stanovená na hodnotu 0,5. Znamená to, že sa za každých 1,5 – 2 hodiny vymení celý objem vzduchu v budove.

Na prevádzku rekuperácií vplývajú určité aspekty. Keď sa rieši centrálne rekuperačné vetranie, podstatou musí byť vyvážený prívod a odvod vzduchu. Je tiež dôležité, aby bol objekt dokonale tesný.

"Samozrejme, na to má vplyv napríklad osadenie krbového telesa, ktoré väčšinou býva závislé na priestorovom vzduchu z hľadiska nasávania. Ak sa rieši s klientom takýto systém, odporúča sa krbové teleso s uzavretým nasávaním vzduchu.